Vasconcelos, Natasha Vasconcelos Sobrinho Vasconcelos, Brasil